2010-02-10 08:00Pressmeddelande

Krafttag för ökad återvinning – höjd pant på burken är en av flera åtgärder

null

Styrelsen i Returpack har beslutat att höja panten på aluminium- och stålburkar från 50 öre till 1 krona. Höjningen av pantbeloppet genomförs från och med den 15 september 2010. Att höja panten är en del i den storsatsning Returpack i år inleder för att ytterligare öka återvinningen på burkar och PET-flaskor.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till pantning. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Miljövinsterna när det gäller återvinning av aluminium och PET-material är stora och därför tar Returpack nu extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare. Utöver höjd pant på burkar förbättras tillgängligheten för konsumenterna, både för de som konsumerar sin dryck utomhus och för de som pantar stora mängder. Returpack kommer att testa flera olika lösningar tillsammans med olika samarbetspartners för att nå bästa resultat.

– Vi på Returpack har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas. Att vi svenskar är så bra på att panta handlar till stor del om att många är medvetna om miljövinsterna när det gäller återvinning. Men självklart har pantens storlek också betydelse, även om den inte är avgörande. Någon höjning av pantbeloppet har inte genomförts sedan 1987, säger Pelle Hjalmarsson, vd på Returpack.

Från den 15 september

Panthöjningen den 15 september innebär att konsumenterna betalar 1 krona i pant istället för 50 öre när de handlar sin dryck på burk. Under en övergångsperiod kommer det att finnas burkar med 50-öres pant och burkar med 1-kronas pant på marknaden. Men, när konsumenterna pantar burken får de tillbaka samma pantbelopp som de betalat. Pantautomaterna identifierar vilket pantbelopp som betalats genom en EAN-kod. Det lönar sig alltså inte att spara gamla burkar och panta dem efter den 15 september.

– Panthöjningen kommer att påverka många olika delar av pantsystemet. Just nu pågår ett intensivt arbete med att genomföra de förändringar som behövs i alla led. Bland annat ska alla pantautomater programmeras om, säger Pelle Hjalmarsson.

Stora miljövinster

Miljövinsten när det gäller återvinning av aluminiumburkar är mycket stor. Genom att återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en helt ny.

– Genom en enkel vardagshandling kan vi därmed ta igen en del av den energi som vi förbrukar när vi exempelvis duschar, lagar mat eller tittar på tv. Och det är så vi måste tänka för att värna om miljön, avslutar Pelle Hjalmarsson.

 

För mer information kontakta:

Pelle Hjalmarsson, vd Returpack

Tel: 011-19 19 61

pelle.hjalmarsson@returpack.se

 

Katarina Lundell, Marknadschef Returpack

Tel: 011-19 19 82

katarina.lundell@returpack.se

 

FAKTA KRING PANTHÖJNINGEN

  • Panthöjningen gäller endast för metallburkar som är inköpta i Sverige.
  • Höjningen av panten sker från och med den 15 september.
  • Under en övergångsperiod kommer det att finnas burkar med 50-öres pant och burkar med 1-kronas pant på marknaden
  • Gällande pantbelopp bestäms av EAN-koden som finns tryckt på burken. Burkarna är dessutom märkta med en pantsymbol som visar gällande pantbelopp.
  • Bryggerier och importörer kommer att kunna leverera dryck på 50-öresburkar till och med den 31 mars 2011.
  • Konsumenterna kommer att kunna panta sina 50-öresburkar till och med den 31 mars 2012, därefter ges ingen ersättning, däremot tar pantautomaterna och Returpack emot burkarna.
  • För utländska, privatimporterade burkar gäller samma sak som tidigare, d v s ingen pant utbetalas, däremot tar pantautomaterna och Returpack emot burkarna.
  • Mer information om panthöjningen finns på www.returpack.se

 

 

 

 

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt