2010-05-20 10:07Pressmeddelande

Krafttag för ökad återvinning - Pantbehållare sätts upp i åtta kommuner

null

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta. Men på Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, nöjer man sig inte. Under 2010 tas extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare. Just nu pågår ett test i åtta kommuner runt om i landet där man har monterat upp speciella pantbehållare på utvalda platser för de som konsumerar sin dryck utomhus.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till pantning. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Miljövinsterna när det gäller återvinning av aluminium och PET-material är stora och därför tar Returpack nu extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare.

– Fortfarande är det omkring 200 miljoner burkar och flaskor varje år som inte återvinns. I de konsumentundersökningar som vi regelbundet genomför framgår det att många av de burkar och flaskor som inte återvinns är sådana som konsumeras utomhus. Därför har vi beslutat att öka tillgängligheten genom att sätta upp de här pantbehållarna, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Ge och ta

Totalt monteras ett tusental pantbehållare under maj månad. Tillsammans med kommunerna har man valt ut platser där många människor samlas, som till exempel i stadsparker.

– Det gör att du som konsumerar dricka utomhus på ett enkelt sätt kan göra dig av med din tomma burk eller PET-flaska utan att slänga den i en papperskorg. Sedan kan den som vill tjäna en slant samla in burkarna och flaskorna och panta dem. Det handlar om att ge och ta och samtidigt göra en insats för miljön, säger Katarina Lundell.

Flera åtgärder

Att öka tillgängligheten genom pantbehållare är en av många åtgärder Returpack genomför för att öka återvinningen. Under september kommer panten på burkar att höjas från 50 öre till 1 krona. Dessutom genomförs riktade kampanjer och aktiviteter mot ungdomar, som generellt är sämre pantare än genomsnittet.

– Vi på Returpack har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas. Att vi svenskar är så bra på att panta handlar till stor del om att många är medvetna om miljövinsterna när det gäller återvinning, avslutar Katarina Lundell.

 

För mer information kontakta:

Katarina Lundell, Marknadschef Returpack

Tel: 011-19 19 82

katarina.lundell@returpack.se

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt