2014-10-31 21:34Pressmeddelande

Idolfinalister gör Pantamera-video

null

Ikväll (fredag) lanserades idolfinalisternas musikvideo på Pantamera-temat. Det är resultatet av ett samarbete mellan TV4 och Pantamera, där årets tolv idolfinalister tillsammans gjort en tolkning av Pantamera-låten och spelat in en musikvideo.

– Det här är ett nytt koncept som testas för första gången i Sverige. Idolsamarbetet ligger helt i linje med vår strategi där vi sedan många år har samarbetat med artister. Att alla årets Idol-finalister nu också blir pantamera-ambassadörer känns toppen, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Samarbete mellan Pantamera och TV4 innebär att Pantamera, som partner till Idol, får använda sig av musikvideon i sin egen marknadsföring. Kampanjen inleds redan under kvällen både i TV och digitalt.

– Vår målgrupp är väldigt bred – vi behöver kommunicera med alla som konsumerar dryck på burk eller flaska. Idol är ett program som vänder sig till en bred målgrupp. Genom att också sprida Idol-videon i utvalda digitala kanaler är vår förhoppning att nå fler unga, säger Katarina Lundell. 

Pantamera + musik = sant
Sedan flera år tillbaka har Pantamera tagit hjälp av artister för att nå ut med sitt budskap och uppmuntra fler att panta mer. Det har varit en strategi som fungerat bra.

– Musiken och Pantamera hör ihop, det visar våra undersökningar. Ungdomar, som generellt sett inte pantar lika bra som äldre, är en viktig målgrupp för oss och dessutom en ganska svår grupp att nå. Där tror vi att samarbetet med Idolerna kan ge effekt, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Bäst i världen
Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att panta. Nästan nio av tio burkar och petflaskor återvinns. De som pantar minst är unga människor i storstäder, därför satsar Pantamera extra för att öka återvinningen bland dem.

– Reklam är ett av flera verktyg i vårt arbete för att öka återvinningen. Under de senaste åren har vi inlett många samarbeten för att få fler unga att förstå de stora miljövinster vi gör genom något så enkelt som att panta. Bland annat samarbetar vi med nästan samtliga festivaler runt om i landet, säger Katarina Lundell.

För mer information kontakta:
Katarina Lundell, Marknadschef på Returpack/Pantamera
Tel: 0705-64 53 75
katarina.lundell@returpack.se 

Bildtext: Idolfinalisterna 2014
Fotograf: Daniel Ohlsson, tv4

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt