2016-10-27 08:19Pressmeddelande

Höstens städningar klara – 22 ton skräp insamlat

null

#Städamera, samarbetet mellan Pantamera och Städa Sverige, har slagit väl ut hittills. Höstens alla städningar har engagerat totalt 1 800 frivilliga idrottsungdomar från 95 olika föreningar som tillsammans har samlat in 22 ton skräp.

Pantamera/Returpack har haft ett mångårigt samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige som i somras förstärktes ytterligare med det nya projektet #Städamera. Projektet syftar till att få landets utemiljöer rena från skräp och skapa ett hållbarhetsintresse hos ungdomar.

- Det känns både roligt och rätt att vi jobbar mer ihop. Att utveckla ett samarbete som både satsar på ungdomar, idrott och miljö passar bra in i våra långsiktiga mål för att nå ökad återvinning, säger Katarina Lundell, kommunikationschef Pantamera..

110 städningar runt om i landet

Idrottsföreningarna har under hösten genomfört 110 olika städningar. De flesta har ägt rum längs stränder och vägar men även på andra områden där det funnits behov.

- Till största delen består skräpet av cigaretter, plastpåsar och pappersförpackningar. Vi hittar också lite mer udda grejer som kundvagnar, bildäck, kläder, golfbollar och skidstavar. Det konstigaste vi hittade är nog tre stationära datorer och en elektrisk skoputsmaskin, säger Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige.

Projektet #Städamera inleddes i augusti 2016 och kommer att fortsätta under 2017 med fler miljöprojekt och städinsatser.

För mer information:
Katarina Lundell, kommunikationschef Pantamera, 070-564 53 75
Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige, 070-683 08 73

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation är den välkända gula säcken som synts i snart 30 år längs älvar, vägar, på stränder och andra områden. Vi arbetar med Sveriges idrottsungdomar för att tillsammans med dem och en rad olika företag satsa på ett mindre nedskräpat Sverige. Vi plockar årligen 1 000 ton skräp. www.stadasverige.se

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt