2010-09-14 16:59Pressmeddelande

Höjd pant på burken – men genomslaget kommer först nästa år

Den 15 september höjs panten på aluminium och stålburkar från 50 öre till 1 krona. Höjningen kommer dock inte att märkas direkt då det fortfarande finns många burkar på butikshyllorna med 50-öres pant.

Att pantbeloppet på burkar höjs innebär att man när man köper sin burk betalar 1 krona i pant istället för 50 öre. Man får alltså tillbaka samma belopp som man betalat när man pantar sin burk. Pantautomaterna identifierar vilket pantbelopp man har betalat genom en EAN-kod.

– Panthöjningen påverkar i stort sett hela pantsystemet och det har varit ett intensivt arbete att genomföra förändringarna i alla led. Det kommer att ta en längre tid innan alla 50-öres burkar är slut på butikshyllorna eftersom bryggerierna kan leverera 50-öres burkar fram till den 31 augusti 2011, säger Pelle Hjalmarsson.

Extra krafttag för ökad återvinning

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det gäller pantning. I snitt återvinns nästan nio av tio brukar och PET-flaskor. Miljövinsterna när det gäller återvinning av aluminium och PET-material är stora och därför tar Returpack extra krafttag för att öka återvinningsgraden ytterligare. Höjningen av pantbeloppet är en av flera åtgärder som genomförs under året.

– Vi på Returpack har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas. Att vi svenskar är så bra på att panta handlar till stor del om att många är medvetna om miljövinsterna när det gäller återvinning. Men självklart har pantens storlek också betydelse, även om den inte är avgörande, säger Pelle Hjalmarsson, vd på Returpack.

Stora miljövinster

Miljövinsten när det gäller återvinning av aluminiumburkar är mycket stor. Genom att återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en helt ny.

FAKTA KRING PANTHÖJNINGEN

  • Panthöjningen gäller endast för aluminium och stålburkar som är inköpta i Sverige.
  • Höjningen av panten sker från och med den 15 september.
  • Under en övergångsperiod kommer det att finnas burkar som både har 50 öre och 1 krona i pant.
  • Gällande pantbelopp bestäms av EAN-koden som finns tryckt på burken. Burkarna är dessutom märkta med en pantsymbol som visar gällande pantbelopp.
  • Bryggerier och importörer kommer att kunna leverera dryck på 50-öresburkar till och med den 31 augusti 2011.
  • Konsumenterna kommer att kunna panta sina 50-öresburkar till och med den 31 augusti 2012, därefter ges ingen ersättning, däremot tar pantautomaterna och Returpack emot burkarna.
  • För utländska, privatimporterade burkar gäller samma sak som tidigare, d v s ingen pant utbetalas, däremot tar pantautomaterna och Returpack emot burkarna.

För mer information kontakta:

Pelle Hjalmarsson, vd Returpack

Tel: 011-19 19 61

pelle.hjalmarsson@returpack.se

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) www.returpack.se www.pantamera.nu/

 


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt