2024-05-30 05:14Pressmeddelande

Historisk milstolpe nådd – nu är Returpacks transporter fossilfria

Ellastbil Scania Foto: ReturpackEllastbil Scania Foto: Returpack

Från den 1 maj 2024 är Returpacks transporter helt fossilfria och i dagarna tas företagets elektrifierade flexoekipage för volymtransporter nummer två i bruk. Det betyder att Returpack uppfyller åtagandet om fossilfria transporter senast 2025 redan under 2024, och att resan mot att bli emissionsfria till år 2030 fortsätter.

– Vi uppnår vårt mål om fossilfria transporter ett år tidigare än vi utlovat, vilket vi är väldigt stolta över. Vi hanterar ständigt ökande pantvolymer och jobbar därför kontinuerligt med att förbättra våra logistiklösningar och hållbarhetssäkra våra transporter. Tillsammans med våra leverantörer och det nya eldrivna flexoekipaget har vi nu tagit ytterligare ett viktigt steg på resan mot helt emissionsfria transporter till 2030, säger Marie Skoog, logistikchef på Returpack/Pantamera.

Omställning mot emissionsfria transporter

Samtliga av Returpacks inrikestransporter körs idag på fossilfria bränslen. Sveriges första eldrivna komprimatorbil, som transporterar pantade förpackningar från butik till företagets anläggning i Norrköping, togs i bruk i juni 2023. Komprimatorbilen har överraskat positivt på många plan. Den planerade körsträckan per laddning har visat sig vara längre än beräknat, och genom att följa och analysera den data som genererats har man kunnat optimera rutterna ytterligare.

I Sverige rullar idag 58 komprimatorbilar som samlar in pant från butiker. Till Returpacks fabrik kommer i snitt 21 bilar och släp om dagen. Returpacks inrikestransporter motsvarar omkring xx mil under ett år. Att samtliga dessa numera är fossilfria är ett viktigt steg i omställningen mot emissionsfria transporter. Ett viktigt uppdrag för Returpack är att skapa förutsättningar att investera i ny teknik genom längre avtalsperioder för att ge leverantören en ökad trygghet i sin investering.

– Returpack är en nationell aktör - vi kan vara med och påverka och bidra till omställningen. Det är klart att det här kan göra stor skillnad! Vi har stor tilltro att vi tillsammans med våra leverantörer och andra intressenter har tillräcklig kunskap och vilja att skynda på omställningen mot ett emissonsfritt pantsystem, säger Marie Skoog.

I dag körs samtliga av Returpacks inrikestransporter på fossilfria bränslen, enligt fördelningen HVO100 (49 procent), komprimerad biogas, CBG (42 procent), flytande biogas, LBG (8 procent) samt el (1 procent). LBC Frakt Värmlands fordon blir det fjärde elektrifierade fordonet som kör pant. Sedan tidigare finns en elektrisk fjärrbil som kör säckar och ett flexoekipage som kör volymtransporter, utöver komprimatorbilen.

Fördelning drivmedel maj 2024

Fakta: Returpacks nya Flexoekipage

Den nya elbil som nu tas i bruk är en Scania R400E med tågvikt på 68 ton. Den kommer till att börja med gå från lagret i Karlstad till fabriken i Norrköping, lastad med 160 kbm material. Avtalspart är LBC Frakt Värmland.

• Scania R400E, 68 ton
• Batterikapacitet 624 kWh
• Motoreffekt 400 kW
• Beräknad räckvidd ca 30 mil
• Laddkapacitet 360 kWOm Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,7 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Marie Skoog
Logistikchef
Marie Skoog