2015-03-12 08:51Pressmeddelande

Hållbarhetsturnén we_change 2015 – start i Göteborg

null

Sveriges största ungdomssatsning för hållbar utveckling, we_change, rullar återigen ut på turné genom landet. Med på resan som samarbetspartner, för fjärde året, är Returpack, som uppmanar alla gymnasieungdomar att Pantamera! Igår gick turnéstarten på Angeredsgymnasiet i Göteborg.

– Sju av tio tillfrågade ungdomar tycker att hållbarhetsfrågor är viktiga. Det tycker vi också och vi är glada och stolta över att vara en del av we-change. Det ger oss möjlighet att möta över 5 000 gymnasieungdomar och tillsammans diskutera hållbarhet ur ekologiskt, såväl som ekonomiskt och socialt perspektiv, säger Sara Barthelson Riismark, kommunikatör på Pantamera.

Ta tillvara hållbara idéer

Sju städer runt om i Sverige kommer att få besök under våren. Pantamera finns med på hela turnén, där man kommer att genomföra workshops tillsammans med elever och delta i paneldebatter. Gymnasieeleverna i varje stad kommer att bjudas in till en spännande halvdag om hållbar utveckling. Pantamera jobbar ständigt för att öka återvinningen ytterligare, här är de unga viktiga att få med sig.

– Vi i Sverige är redan världsbäst på att panta, men Returpack har som mål att ytterligare öka återvinningen. Just unga är den grupp som är sämst på att panta. Samtidigt som vi vill ta reda på varför det är så och hur vi kan bli ännu bättre på att underlätta återvinning, är det här naturligtvis ett toppentillfälle att få ta del av alla kreativa idéer som unga människor har kring hållbarhet och pant.

Social hållbarhet - pantpengar stoppar mobbning

Pantamera vill också ha elevernas förslag på hur kommunikation och engagemang kan förbättras för att främja även en hållbar gemenskap. Tillsammans med organisationen Friends har Pantamera lanserat ett koncept där skolor, företag och arbetsplatser kostnadsfritt kan beställa pantkärl, där enda kravet är att pantpengarna går till Friends arbete för att stoppa mobbning. Var tredje ung människa har blivit kränkt eller trakasserad på nätet och i sociala medier.

– Förhoppningen är att we_change turnén kan hjälpa oss att få ordentlig fart på den här kampanjen i sociala och digitala medier. Vi vill visa att du genom en enkel vardagshandling som att panta, kan vara med och bidra till att mobbning och kränkningar minskar.

Bildtext: Behrang Miri, känd som rappare, programledare och grundare av ungdomsrörelsen RGRA - Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, var med som inspiratör. 

Om Ungdomar.se och hållbarhetsturnén we_change:

Ungdomar.se har sedan år 2000 arbetat för att skapa ett schysst samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i vardagen. På sajten finns ett forum med över 10 miljoner forumtrådar där unga diskuterar allt från samhällsfrågor till kärleksbekymmer. Utöver webbsajten med 100 000 unika besökare i veckan driver Ungdomar.se även hållbarhetsprojektet we_change, vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld.

Pantamera är huvudpartner till we_change tillsammans med Krav, IKEA, SIDA och Energimyndigheten.

För mer information kontakta:
Sara Barthelson Riismark, kommunikatör Pantamera/Returpack
Tel: 070-666 56 59
sara.riismark@returpack.se

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt