2021-11-17 06:15Pressmeddelande

Fler väljer att storpanta

Pantamera Express 2021
Foto: Fotograf CrelleStorpantarautomater, där man snabbt och smidigt kan panta stora mängder burkar och PET-flaskor på en gång, blir allt populärare. Foto: Fotograf Crelle

Storpantarautomater, där man snabbt och smidigt kan panta stora mängder burkar och PET-flaskor på en gång, blir allt populärare. Sedan 2015, då Returpack installerade sin första så kallade Pantamera Expressautomat, har antalet storpantarautomater ökat och är nu 182 stycken, 63 av dessa är Returpacks egna och 119 ägs av dagligvaruhandeln. Och allt fler kunder väljer att storpanta – hittills i år har över 90 miljoner förpackningar pantats i Returpacks 63 Pantamera Expressautomater – en ökning med hela 35 procent jämfört med samma period i fjol.

Idag står Returpacks egna storpantarautomater för närmare fem procent av den totala volymen pantförpackningar som samlas in i Sverige. Pantamera-Express automaterna finns främst installerade på återvinningscentraler runt om i landet.

– Pantamera Express-automaterna är en viktig del i vårt utvecklingsarbete kring framtidens pantsystem. Det är vi själva som äger dessa automater och här har vi haft möjlighet att testa om konsumenterna var redo att storpanta. Vi använder även Pantamera Express-automaterna för att testa nya utbetalningslösningar där man enkelt kan överföra pantpengarna till sitt bankkonto, säger Katarina Lundell, kommunikations- och marknadschef vid Pantamera/Returpack.

Storpantarautomater även i butiksmiljö

Under senare tid har även butiksledet valt att investera i storpantarautomater. I slutet av oktober var cirka tre procent av alla pantautomater av den typen.

– Det är väldigt värdefullt att det finns en bredd i utbudet av pantautomater för butikerna att välja på, från den mindre som passar i små utrymmen till storpantarautomater, där pantaren enkelt häller i panten, säger Katarina Lundell.

Välfungerande pantsystem – en garanti för cirkularitet

I Sverige har vi ett av världens äldsta och mest framgångsrika pantsystem. Redan 1984 pantades den första metallburken och pantningen har ökat konstant sedan dess. Under 2020 kom över 2,2 miljarder förpackningar in till Returpacks anläggning i Norrköping.

– För att ett återvinningssystem ska skapa maximal miljönytta behöver kretsloppet vara slutet. Vårt svenska pantsystem garanterar att materialet kan återvinnas till nya dryckesförpackningar, vilket är den mest gynnsamma återvinningen då materialet utnyttjas till fullo, förklarar Katarina Lundell.

En avgörande del av pantsystemet är att insamlingssystemet fungerar väl. I Sverige finns totalt 3 202 pantställen och det sammanlagda antalet pantmaskiner är 4 312. Av dessa är 182 stycken storpantarautomater där man kan panta stora mängder på en gång, 63 av dem är så kallade Pantamera Express-automater som ägs av Returpack.

– Många tycker det är smidigt att ta med sig panten när de åker till återvinningscentralen, därför är det viktigt att våra storapantarautomater finns där. Annars finns risk för att burkarna och flaskorna istället hamnar i metall- och plaståtervinningen och då kan materialet inte återvinnas till nya dryckesförpackningar, avslutar Katarina Lundell.

FAKTA PANTSTATIONER
Antal platser där du kan panta i Sverige: 3 202 st
Antal pantastationer totalt: 4 312 st
Antal Pantmera Express-automater 63 st
Antal storpantarlösingar i butik 119 stOm Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark