2017-04-05 07:29Pressmeddelande

Färsk pantstatistik för 2016: 1,8 miljarder pantade burkar och PET-flaskor

null

Aldrig någonsin har vi pantat lika många burkar och PET-flaskor i Sverige som vi gjorde under 2016. I snitt pantade vi 177 förpackningar per person, vilket är sex fler än året innan. Totalt pantade vi närmare 1,8 miljarder stycken. Det innebär en energibesparing på 360 miljoner kWh vilket motsvarar den el som 167 000 personer använder hemma på ett helt år.

Sedan pantsystemet infördes i Sverige för drygt 30 år sedan har antalet pantade burkar och PET-flaskor ökat stadigt varje år och 2016 sätter vi alltså ytterligare ett nytt pantrekord.

- Ökningen av antalet pantade förpackningar under 2016 beror delvis på att antalet sålda förpackningar ökat. Men vi kan glädjande nog också konstatera att återvinningen har ökat ännu mer, säger Katarina Lundell, kommunikationschef, Pantamera.

Ökad tillgänglighet

Pantameras ambition är att löpande påminna om att man ska panta. Det gör man dels genom informationskampanjer som ska inspirera till att panta mera, dels genom olika samarbeten som gör det enklare att panta.

- Vi vet, genom våra undersökningar, att 99 procent av svenskarna uppger sig att panta – men inte i varje situation – därför fortsätter vi att göra det tillgängligt att panta på olika platser och genom olika samarbeten. Allt från att ställa upp insamlingsbehållare i föreningslokaler till att installera storpantarautomater på återvinningscentraler runt om i landet. Vi försöker ständigt hitta nya bra samarbeten som ska gynna pantaren, samarbetspartnern och förstås – miljön, säger Katarina Lundell.

37 000 ton återvunnet material sparar 360 miljoner kWh

Genom att tillverka en burk från återvunnet material istället för att använda ny råvara, sparar man 95 procent energi. Med de närmare 1,8 miljarder förpackningar svenskarna pantade förra året, görs en energibesparing på 360 miljoner kWh. Det är lika mycket el som 167 000 personer använder i hemmet under ett helt år.

– Det känns verkligen jättebra att vi kan återvinna alla burkar och flaskor som kommer till vår anläggning i Norrköping. Totalt är det över 37 000 ton aluminium och plast varje år som sedan kan bli till nya förpackningar, säger Katarina Lundell.

Mest pantas det i Värmland

Pantameras statistik för 2016 visar att det är i Värmlands län som det pantas mest i landet, med i snitt 299 burkar och PET-flaskor per person. Bäst bland kommunerna är Strömstad som pantade 3 492 förpackningar per person vilket förklaras av den stora andelen gränshandel.

Se statistik och topplista i bifogad pantrapport.

Så här har vi räknat

Enligt Energimyndigheten förbrukades 21,5 TWh hushållsel i Sverige under 2015 vilket är ungefär 2150 kWh per person. Under 2016 pantade vi cirka 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor i Sverige vilket innebär en energibesparing på cirka 360 miljoner kWh. Det motsvarar 167 000 personers elanvändning i hushållet under ett år. 

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot närmare 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt