2011-02-07 08:00Pressmeddelande

En av tio kommuner pantar mera – Med pantbehållare utomhus

null

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta. På Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, togs ett rejält krafttag under förra året för att öka återvinningen ytterligare. Bland annat erbjöd man kommunerna speciella pantbehållare att montera utomhus. Så här långt har 26 kommuner nappat och responsen är positiv.

Trots att vi i Sverige är bland de bästa i världen på att panta är det fortfarande omkring 200 miljoner burkar och flaskor per år som inte återvinns. I de konsumentundersökningar som Returpack genomfört framgår det att många av de burkar och flaskor som inte återvinns är sådana som konsumeras utomhus.

– Därför beslutade vi att förenkla för dem som vill göra sig av med sin tomma burk eller PET-flaska utomhus genom att erbjuda specialanpassade pantbehållare. Sedan kan de som vill tjäna en slant samla in burkarna och flaskorna och panta dem. Det handlar om att ge och ta, samtidigt som man gör en insats för miljön, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Självskötande system
Under 2010 monterades drygt 1000 pantbehållare upp i 26 kommuner runt om i landet. Malmö är en av kommunerna som valde att testa.

– Från början var vi lite skeptiska till om systemet skulle fungera. Vi trodde att det skulle bli mer jobb för vår driftorganisation, men redan efter några månader kan vi konstatera att det fungerar utmärkt. Vi har också fått positiva reaktioner från kommuninvånarna och till sommaren kommer vi att montera upp ännu fler pantbehållare, främst i parker, säger Thomas Ohlsson på Gatukontoret, Malmö kommun

Hoppas på fler kommuner
Satsningen på kommunsamarbete fortsätter under 2011 och Returpack hoppas att fler kommuner ska vilja prova lösningen.

– Vi har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas. Pantbehållarna är en av många lösningar vi testar för att öka återvinningen. I grunden handlar det om att förändra attityder och beteenden så att vi alla tar vårt miljöansvar, säger Katarina Lundell.

Flera åtgärder
Att öka tillgängligheten genom pantbehållare är en av många åtgärder Returpack genomför för att öka återvinningen. Under förra året höjdes panten på burkar från 50 öre till 1 krona. Dessutom genomförs riktade kampanjer och aktiviteter mot ungdomar, som generellt är sämre pantare än genomsnittet.

För mer information kontakta:
Katarina Lundell, Marknadschef Returpack
Tel: 011-19 19 82
katarina.lundell@returpack.se

Tomas Ohlsson, Gatukontoret, Malmö kommun
Tel: 040-34 12 62
tomas.ohlsson@malmo.se

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt