2017-05-23 11:13Pressmeddelande

​Elever i Umeå och Örebro utsedda till nationella miljömästare

null

I konkurrens med 750 klasser över hela landet har eleverna i klass 3 på Carlshöjdsskolan i Umeå och klass 6 i Glanshammars skola i Örebro vunnit första pris i Pantameras nationella miljötävling. I måndags, den 22 maj, mottog de lyckliga eleverna en prischeck värd 20 000 kr per klass.

För elfte året har Pantamera genomfört den kombinerade tävlingen och utbildningspaketet Pantresan. Och intresset blir större och större för varje år. I år deltog 750 skolklasser, med tillsammans cirka 18 000 elever, som nu har lärt sig mer om pant, miljö, energi och återvinning. Under tävlingen har eleverna fått följa med den något excentriske pantprofessorn Sven Orbis på äventyr och har längs vägen fått utmaningar att lösa för att komma vidare till nästa nivå eller uppdrag.

I hård konkurrens har nu två klasser lyckats vinna i sin kategori och i måndags mottog eleverna personliga gratulationer från pantprofessor Sven Orbis, vars äventyr de följt i tävlingen.

Carlshöjdsskolan i Umeå tog hem priset i lågstadiekategorin

Klass 3 på Carlshöjdsskolan i Umeå vinner första pris i lågstadiekategorin. Klassen har efter att ha rest med den digitala Pantresan gjort en egen expedition som juryn tyckte stack ut bland övriga bidrag i kategorin.

– Eleverna har varit väldigt engagerade och triggades lite extra av tävlingsmomenten. De kom tidigt på att de ville undersöka vad det är som gör att människor slänger burkar på marken istället för att panta dem. Det har varit väldigt roligt att de även har tagit ett så stort eget ansvar för att planera, filma och redigera sitt tävlingsbidrag, säger Johannes Ring, klasslärare på Carlshöjdsskolan.

Glanshammars skola i Örebro tog hem priset i mellanstadiekategorin

Klass 6 på Glanshammars skola i Örebro kommun vinner första pris i mellanstadiekategorin.

– Det var ett verkligt lärorikt sätt att jobba med miljö och återvinningsfrågor på. Det digitala materialet har fungerat väldigt bra att knyta an till de områden vi arbetat med inom både svenska, SO och NO, säger Helén Larsson och Niclas Ahlstrand, klasslärare på Glanshammars skola.

Pantresan har färdats genom Sveriges skolor i över tio år och intresset för tävlingen har ökat för varje år. Totalt har närmare 100 000 elever deltagit genom åren.

– Syftet med tävlingen är att i tidig ålder väcka barnens intresse och öka kunskapen om miljöfrågor i allmänhet och återvinning i synnerhet. Pantresan är ett mycket uppskattat utbildningspaket och tävling, både bland lärare och elever. Vi är glada att kunna bidra till ett ökat engagemang i hållbarhetsfrågor, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack.

Pantresan – roligt sätt att samlas kring miljöfrågor

Tävlingen riktar sig till barn från förskoleklass till och med årskurs sex, och den ska förmedla kunskap och inspiration kring miljö, energi, återvinning och pantning. Pantresan visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ett cirkulärt system kan fungera och ger underlag till eleverna att fortsätta diskutera lösningar individuellt, i grupp och i helklass.

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot närmare 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt