2009-05-13 12:00Pressmeddelande

Elever i Mölndal vann nationellt miljöpris med animerad rappmusik-video

Eleverna i klass F-3 på Västerbergsskolan i Mölndal har vunnit första pris i Returpacks skoltävling Pantresan. En tävling som syftar till att förstå vinsten med återvinning och öka miljömedvetenheten hos barn. Totalt har omkring 30 000 elever deltagit i tävlingen sedan starten för fyra år sedan.

De senaste månaderna har omkring 8000 elever i landet fått lära sig hur det svenska pantsystemet fungerar. Därefter har de utformat ett tävlingsbidrag som visar varför man ska panta. Bland de totalt drygt 200 tävlingsbidrag som Returpack mottagit har alltså eleverna i klass F-3 på Västerbergsskolan kammat hem förstapriset. Nu väntas en skolresa till Kolmårdens djurpark och ett studiebesök på Returpacks fabrik.

Animerad musikvideo med klockrent budskap
Elevernas bidrag, en egenhändigt komponerad rapp-musikvideo, med det tydliga budskapet i refrängen att alla ska ta sitt ansvar och panta mera, fick juryn att jubla.

- Det här känns fantastiskt roligt. Eleverna har arbetat med temat "hållbar utveckling" under året, där kom Pantresan in som en naturlig del i arbetet. Dessutom var det ett mycket bra och inspirerande undervisningsmaterial för både oss lärare och elever. Nu ser vi fram emot vår skolresa innan sommarlovet, säger elevernas fritidspedagog Karin Mellegård.

- Det var väldigt många bidrag som höll hög kvalitet i år, men mölndalselevernas bidrag stack ut. De hade gjort en perfekt tolkning av tävlingens riktlinjer samtidigt som de visade på en hög kreativ höjd, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Enkel vardagshandling som gör stor skillnad
Av alla burkar och plastflaskor som säljs i Sverige pantas omkring 88 procent d v s cirka 1,4 miljarder burkar och flaskor. Med den siffran toppar Sverige statistiken i världen och är en förebild för många andra länder. Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, ser till att varje burk och flaska som pantas blir till en ny.

- Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön. Vi jobbar ständigt för att vi ska bli ännu duktigare pantare i Sverige. Pantresan är en viktig del i det arbetet. Barnen är ju morgondagens pantare och om vi lär dem att göra rätt från början och samtidigt förstå miljövinsterna, då har vi vunnit mycket. Dessutom är barnen mycket duktiga på att påverka sin omgivning, avslutar Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Musikvideon finns tillgänglig på Returpacks pressrum på Newsdesk; http://www.newsdesk.se/pressroom/ab_svenska_returpack samt på www.pantamera.nu,

För mer information kontakta:
Katarina Lundell, marknadschef Returpack
Tel: 011-19 19 82
Mobil: 0705-64 53 75
katarina.lundell@returpack.se
www.pantamera.nu

Karin Mellegård, fritidspedagog klass F-3 Solen
Tel: 031-315 94 20
Mobil: 0730-20 99 28
karin.mellegard@skola.molndal.se
Korta fakta om tävlingen:
• Tävlingen vänder sig till alla förskole- och lågstadieklasser runtom i Sverige
• Anmälan görs på www.pantamera.nu. Här kan man även se tidigare års tävlingsbidrag.
• Alla lärare får ett kostnadsfritt undervisningsmaterial bestående av DVD-filmer, broschyrer samt en lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg.
• Tävlingen startade den 2 februari och pågick till och med den 30 april.
• Varje klass tävlar med ett gemensamt bidrag på temat "Varför ska man panta burkar och plastflaskor?"
• 1:a pris - Resa, boende och inträde till Kolmårdens djurpark samt ett besök som hedersgäster på Returpacks fabrik i Norrköping.
• 2:a pris - Aktivitetscheck till klassen. 10 vinnare utses
• 3:e pris ¬- Pennskrin, gympapåse, kortlek eller myntbörs till hela klassen. Val av pris gör man vid anmälan till tävlingen. 100 vinnare utses.
Klassdiplom till alla medverkande klasser
Glasscheckar lottas ut bland medverkande klasser
Pris till lärarna - Två pantbagar/vinnande klass
T-shirts till hela klassen - skickas till de 25 först inkomna bidragen
• Vinnarklasserna meddelas i maj


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt