2019-11-14 06:25Pressmeddelande

Det svenska pantsystemet växer – 250 saft- och juiceprodukter har fått pantmärke

Pantflaskor Juice
Foto: Returpack - PantameraPantflaskor Juice Foto: Returpack - Pantamera

Allt fler producenter och importörer av saft- och juiceprodukter väljer att ansluta sig till det svenska pantsystemet, trots att de inte måste. Sedan 2015, då Returpack/Pantamera bjöd in till frivillig anslutning, har 250 nya produkter försetts med pantmärket och drygt 50 miljoner saft- och juiceförpackningar har pantats. Det är en miljövinst som motsvarar en koldioxidbesparing på 2 300 ton.

Alla producenter och importörer som säljer konsumtionsfärdig dryck på metallburk eller plastflaska måste ansluta sig till det svenska pantsystemet. Det gäller dock inte för juice och mejeriprodukter. Saftprodukter ligger också utanför förordningen. För drygt fyra år sedan möjliggjorde Returpack/Pantamera, som driver pantsystemet, för frivillig anslutning av saftprodukter och sedan förra året blev det även möjligt att ansluta juiceprodukter.

– Det svenska pantmärket har blivit en stark symbol för återvinning och pantning är idag ett naturligt inslag i svenskarnas vardag som leder till stora miljöbesparingar. Därför valde vi att bjuda in till frivillig anslutning av saft- och juiceprodukter. Det har krävt en hel del justeringar och investeringar i vår anläggning, men resultatet är mycket positivt, säger Bengt Lagerman, vd på Returpack/Pantamera.

Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att panta. Förra året pantade vi över två miljarder burkar och flaskor. Det betyder att mer än 18 000 ton aluminium och drygt 22 000 ton PET-material återvanns via pantsystemet och kan användas vid tillverkning av nya burkar och flaskor.

Över 50 miljoner pantade saft- och juiceförpackningar

Den frivilliga anslutning har fått ett mycket positivt mottagande från såväl producenter som konsumenter. Sammanlagt har cirka 250 nya produkter från 22 producenter och importörer valt att ansluta sig. Fram till november i år har konsumenterna pantat 50 353 133 saft- och juiceförpackningar.

– Även om pantningsgraden för saft och juice ännu inte är uppe i samma höga nivå som läsk och öl, så ser vi en tydlig positiv trend och en stadig ökning. Alla förpackningar som kommer in i ett slutet kretslopp är en stor miljövinst. Enligt den livscykelanalys vi låtit genomföra kan vi konstatera att det svenska pantsystemet sparar 165 000 ton koldioxidekvivalenter årligen, säger Bengt Lagerman.

Den första producenten som valde att ansluta sina saftprodukter var Axfood och senare Orkla. För juiceprodukter var Coop, Axfood och ICA först ut. Idag är majoriteten av alla saft- och juiceförpackningar anslutna.

Ett slutet kretslopp

Pant betyder att konsumenten i samband med köpet av drycken lånar en burk eller flaska mot en avgift. Avgiften betalas sedan tillbaka när konsumenten pantar. I Sverige har vi haft pant på aluminiumburkar sedan 1984 och på engångsPET-flaskor sedan 1994, det betyder att flera generationer idag är uppvuxna med att panta.

– Vårt pantsystem bygger på ett slutet kretslopp, dvs att en burk kan bli en ny burk och en flaska en ny flaska. Det är i den slutna materialåtervinningen som vi skapar den största miljönyttan. Därför är det så viktigt att vi pantar allt som kan pantas istället för att sortera burkarna och flaskorna i andra återvinningssystem, där de inte kan användas i framställningen av nya burkar och flaskor, säger Bengt Lagerman.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell