2012-09-19 08:00Pressmeddelande

Barn samlade pant för 570 000 kronor

null

Allt fler barn och unga visar engagemang för miljö och återvinning. I årets upplaga av Pantameras pantletartävling var konkurrensen hårdare än någonsin. Nästan 600 barn deltog och pantade tillsammans för över 570 000 kronor, vilket är nytt rekord för tävlingen.

– Barn och unga visar ett allt större intresse för miljö och återvinning. Att nästan 50 procent fler barn har varit Pantletare i sommar jämfört med föregående år ser jag som ett mycket gott tecken, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta – nästan nio av tio burkar och PET-flaskor återvinns. I snitt pantar svenskarna 154 burkar och flaskor per person, en siffra som ökat succesivt de senaste åren.

Pantletare för miljön
Pantletartävlingen är en av många aktiviteter som Pantamera genomför för att öka medvetenheten kring miljö och återvinning hos barn och unga. Tidigare i år har man bland annat arbetat med att öka återvinningen på festivaler och campingplatser. Dessutom har man genomfört Pantresan, ett utbildningskoncept för lågstadieklasser som återkommer varje år.

– Miljövinsten vid återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor är mycket stor. Genom att återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en ny. Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön, berättar Katarina Lundell.

Luleås panthjälte vann
Pantletartävlingens vinnare heter Joel Lundin och är från Luleå. Det var Joels tredje år som pantletare och för att vinna pantade han själv för över 19 000 kronor. Förutom pengarna gav förstaplatsen en specialdesignad pantameracykel.

– Joel är en återkommande kämpe som visar att det kan vara både roligt och lukrativt att vara pantletare, säger Katarina Lundell.

– Det är kul att samla pant eftersom det är bra för miljön samtidigt som man tjänar pengar. I år fick jag dessutom vinna och det känns jättebra, säger Joel Lundin.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt