2019-11-07 08:37Pressmeddelande

Återvunnen livsmedelsgodkänd plast ökar med 10 procent

PET-flaskor och burkarPET-flaskor och burkar Fotograf: Niclas Albinsson

Tidigare i år invigde Pantamera en ny plastsorteringsanläggning för att förbättra kvaliteten på det återvunna materialet, så att ännu mer plast kan återvinnas till nya flaskor. Redan efter ett halvår har mängden livsmedelsgodkänd plast från anläggningen ökat med över 1 000 ton och bidragit med en koldioxidreducering på ytterligare 12 500 ton.

Pantamera-fabriken i Norrköping är en av Europas modernaste, här återvinns omkring 9 miljoner burkar och flaskor varje dag. I början på sommaren invigdes den nya uppgraderade sorteringsanläggningen som ytterligare förbättrat kvaliteten på det återvunna PET-materialet. Detta för att ännu större del av det återvunna materialet ska kunna användas till nya flaskor och på så sätt säkerställa det cirkulära flödet.

Det är den ofärgade plasten som kan återvinnas till ny livsmedelsgodkänd plast och därmed användas i tillverkningen av nya flaskor. Därför är det viktigt att utvinna så stor mängd ofärgad plast som möjligt för att maximera miljönyttan.

– För att ett återvinningssystem ska skapa maximal miljönytta behöver kretsloppet vara slutet. Det betyder att plastmaterialet som sorteras i anläggningen ska kunna användas till nya livsmedelsgodkända plastflaskor. Med vår senaste investering har vi lyckats öka den andelen med 10 procent, säger Bengt Lagerman, vd på Pantamera/Returpack.

Framgångsrikt pantsystem

I Sverige har vi ett av världens äldsta och mest framgångsrika pantsystem. Redan år 1984 infördes pant på aluminiumburkar och tio år senare på engångsPET-flaskor. Idag pantas omkring 85 procent av alla burkar och flaskor som säljs i Sverige.

– Vårt svenska pantsystem ger stora miljövinster. Den allra största nyttan når vi genom den slutna materialåtervinningen, dvs när en burk blir en ny burk och en flaska en ny flaska. När det gäller aluminium har vi redan ett så gott som slutet kretslopp, och nu har vi ytterligare ökat andelen plast som kan gå i ett slutet kretslopp, säger Bengt Lagerman.

Dryckesproducenterna blir alltmer medvetna om miljönyttan i att använda återvunnen plast i sina nya flaskor. Att designa förpackningar som kan återvinnas till nya förpackningar blir därmed ett naturligt steg för dem.

– Det här är en utveckling som vi på Pantamera välkomnar. Vår senaste investering i plastsorteringsanläggningen är ett sätt att möta den ökade efterfrågan. Redan efter ett halvår har investeringen bidragit med ytterligare 1 000 ton återvunnen livsmedelsgodkänd plast. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt svenska pantsystem för att skapa största möjliga miljönytta, säger Bengt Lagerman.

Pant – en effektiv nudge

Pant betyder att en konsument, i samband med köp av dryck, lånar en burk eller flaska mot en avgift. Avgiften betalas sedan tillbaka när man pantar.

– Panten har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att skapa ett önskat beteende – ett nudgingverktyg helt enkelt. Idag har pantning blivit en del av svenskarnas vardag som är självklart för de allra flesta, säger Bengt Lagerman.

Om den nya sorteringsanläggningen

Under 2018 kom över 2 miljarder förpackningar in till Pantameras toppmoderna anläggning i Norrköping. Samma år återvanns 18 4000 ton aluminium, 22 400 ton PET-material och 1 400 ton HDPE (korkmaterial). Att förbättra och utveckla anläggningen för att maximera miljönyttan i pantsystemet är ett ständigt pågående arbete. Under 2018 gjordes en investering i en ny plastsorteringsanläggning som invigdes i maj 2019. Syftet med investeringen var att öka mängden återvunnen ofärgad plast, vilken kan användas till nya livsmedelsgodkända förpackningar. Tidigare teknik har enbart byggt på optisk sortering, medan den nya anläggningen också kan känna av vilken typ av plastmaterial som förpackningen består av.

Den nya anläggningen har förbättrat sorteringen av ofärgad och färgad plast markant. Resultatet visar på en 10 procentig ökning av ofärgat plastmaterial som tidigare gick med i den färgade fraktionen. Den 10 procentiga ökningen av materialet från den öppna till den slutna materialåtervinningen minskar flaskornas miljöpåverkan. Görs en beräkning utifrån pantsystemets påverkan för insamlade årsvolymer motsvarar det en reduktion på över 25 000 ton koldioxidekvivalenter årligen. Förutom koldioxidreduktionen reduceras miljöpåverkan från försurning, övergödning, marknära ozon och ozonuttunning med mellan 15 och 30 procent.


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell