2013-06-26 10:56Pressmeddelande

Återvinningssatsning i Hägersten och Liljeholmen

null

Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön. Under förra året pantade vi i Sverige 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor vilket ger ett snitt på 154 förpackningar per person. I Stockholm är man inte lika bra, här ligger snittet på 127. För att öka återvinningen i Hägersten och Liljeholmen har stadsdelsnämnden tillsammans med Pantamera satt upp 20 stycken pantrör på strategiskt utvalda platser.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att panta.  I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Miljövinsterna när det gäller återvinning av aluminium och PET-material är stora och därför jobbar Pantamera ständigt för att öka återvinningen ytterligare.

– Det ska vara enkelt att fatta miljövänliga beslut i vardagen. Pantrören visar att vi i staden värdesätter att medborgarna återvinner sina burkar och PET-flaskor. Nu hoppas jag att invånarna i Hägersten och Liljeholmen kommer att använda pantrören flitigt, säger Hans Tjernström, Centerpartiets ledamot i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, som tagit initiativ till förslaget.

– I de konsumentundersökningar som vi regelbundet genomför framgår det att många av de burkar och flaskor som inte återvinns är de som konsumeras utomhus. Därför jobbar vi mycket för att göra det enklare att återvinna. Ett sätt är att sätta upp pantrör, vilket har visat sig fungera mycket bra, säger Carita Classon, produktchef för Pantamera.

Så funkar pantrören
Totalt har stadsdelen monterat upp 20 stycken pantrör på platser där många människor samlas som till exempel i stadsparker.

- Det här är ett jättebra initiativ som vi hoppas att invånarna uppskattar. Samtidigt som vi bidrar till ökad återvinning får vi en renare stad, säger Hans Tjernström.

Hägersten Liljeholmen – en av flera
Totalt har ett 40-tal kommuner valt att använda sig av pantrör.  

– Pantrören gör att de som konsumerar dricka utomhus på ett enkelt sätt kan göra sig av med sin tomma burk eller PET-flaska utan att slänga den i en papperskorg. Sedan kan de som vill tjäna en slant genom att samla in burkarna och flaskorna gå och panta dem. Det handlar om att ge och ta och samtidigt göra en insats för miljön, säger Carita Classon.

För mer information kontakta:
Carita Classon, Pantamera/Returpack
Tel: 0708-71 75 80
carita.classon@returpack.se

Hans Tjernström, ledamot Centerpartiet, i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Tel: 0767-81 86 96
Hans.tjernstrom@gmail.com

 

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt