2008-06-18 08:00Pressmeddelande

Ännu större miljöbesparingar med pant i lösvikt

null

Nu bygger Returpack om fabriken i Norrköping för att kunna ta emot aluminiumburkar och PET-flaskor i lösvikt. Detta är ett led i arbetet med att underlätta hanteringen av panten och ett sätt att utveckla mer effektiva och miljövänliga logistiklösningar. Något som behövs med tanke på att vi hela tiden blir bättre och bättre på att panta i Sverige.

För att underlätta hanteringen av pantade burkar och flaskor introducerar nu Returpack en ny logistiklösning som både är mer ekonomisk och miljövänlig. Den går ut på att burkar och flaskor fraktas i lösvikt till fabriken i Norrköping.

– Tidigare fraktades panten i pappkartonger vilket tog större plats i transporten. Den nya lösningen innebär en effektivisering med miljövinster och minskade kostnader för alla parter i pantsystemet, säger Jan Rehnberg, vd Returpack.

Gott betyg från testbutikerna
För butikerna innebär detta nya och mer flexibla lösningar och förenklad hantering i pantrummen. Pappkartongerna som används idag kan vara tidskrävande att vika, flytta och stapla, och därför har Returpack tagit fram nya och smidigare uppsamlingskärl. Ett plastkärl på hjul som rymmer 700 liter och en ny säckhållare med plats för upp till två säckar.

– Dessa kan kombineras litet olika beroende på butikens särskilda förutsättningar, till exempel pantvolym och utrymme i pantrummet. De 16 butikerna som testade de nya lastbärarna förra året gav dem gott betyg och ville inte gå tillbaka till pappkartonger igen, säger Jan.

Sparar lagerutrymme och tid
På Ica Maxi i Haninge har man nyligen gått över till plastkärl kombinerat med en komprimeringscontainer placerad utanför butiken. Två veckor har gått och Krister Johansson är mycket nöjd med investeringen så här långt.

– En stor fördel med att ha containern utanför är att vi både sparar lagerutrymme och tid på att inte behöva stapla de fyllda pappkartongerna på varandra. Vi har fyllt cirka 100 stora pappkartonger i veckan vilket tagit en stor del av vårt lager i anspråk, säger Krister.

19 transporter färre
De plastkärl som finns bakom pantautomaterna är utrustade med hjul, vilket underlättar tömningen som sker via en väggtratt med lyftanordning rakt ut i containern. Returpack tömmer containern en gång per månad vilket är en besparing på hela 19 transporter jämfört med tidigare hämtningar en gång om dagen.

– Förutom att det känns bra att medverka till den miljöbesparingen så tycker personalen att det här är ett betydligt enklare och trevligare sätt att ta hand om panten Därtill tjänar butiken både tid och pengar på att slippa köpa in och ständigt vika nya pappkartonger, avslutar Krister.

För mer information kontakta:
Jan Rehnberg, Returpack
Tel: 070-590 09 69
jan.rehnberg@returpack.se

FAKTA:
De nya lastbärarna finns i olika utföranden och passar olika butiker beroende på hur stort pantrum man har och hur mycket pant man samlar in.

Säckhållare:
Används med fördel när man har trångt i pantrummet och finns med enkel eller dubbel säckhållare. Säckarna är anpassade för en maxvikt på 12 kg. Pris 800 kr.

Plastkärl:
Rymmer cirka 700 liter och har en hygienisk säck som skydd. Kärlen har praktiska hjul vilket gör byte eller tömning enkelt för personalen. Pris 1600 kr.

Komprimatorcontainer
För butiker med stora pantvolymer är containern en smidig lösning som sparar utrymme i pantrummet. Containrarna rymmer 15-21 kubikmeter och kräver att man har ett stort utrymme utanför butiken. Lösningarna kommer att anpassas efter respektive butiks förutsättningar.


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell