2015-12-04 08:35Pressmeddelande

Ännu enklare att panta mera i Norrköping!

null

Returpack/Pantamera genomför just nu ett test med en helt ny typ av pantautomat som ska underlätta för den som vill panta mycket på en gång. På fem av landets återvinningscentraler ska den nya storpantarautomaten placeras ut. Från och med lördag den 5 december är det möjligt för Norrköpingsborna att testa den nya automaten på Returpunkten i Norrköping.

Genom marknadsundersökningar vet vi att 9 av 10 svenskar pantar, men inte alltid allt. En stor del av det som inte pantas hamnar istället i soporna.

– Vi jobbar hela tiden för att hitta nya smartare sätt att panta på och för att få ännu fler att panta mera. Vårt samarbete med Norrköpings kommun kring pantautomaten på Returpunkten har tydligt visat att människor även vill kunna panta sina flaskor och burkar på en återvinningscentral, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

Perfekt för storpantaren

Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som vill panta mycket på en gång. Kapaciteten är 100 förpackningar per minut – osorterat. Du kan alltså tömma i hela säckar där aluminiumburkar och PET-flaskor ligger blandat.

Den nya storpantarautomaten är framtagen tillsammans med det amerikanska företaget Envipco. Mer information om Envipco finns på envipco.com.

Nya utbetalningslösningar

Panten kan du få utbetald via PayPal, WyWallet och Kuponginlösens värdekuponger. Liksom tidigare kan du även donera din pant till Barncancerfonden i Östergötland.

– I pantautomaterna i dagligvaruhandeln kan du få ut kontanter eller använda pantvärdet direkt. När vi placerar ut automater på ställen där det inte är möjligt, måste vi hitta nya flexibla lösningar. I våra nya storpantautomater genomför vi nu tester av andra utbetalningslösningar, säger Katarina Lundell.

På lördag den 5 december finns representanter för både Returpack och Envipco på plats på Returpunkten i Norrköping för att berätta med om den nya storpantarautomaten. Träffa oss mellan kl 10.00 och 12.00.

Mer information och kontakt:

Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack, 070-564 53 75
katarina.lundell@returpack.se

Sara Barthelson Riismark, kommunikatör Pantamera/Returpack, 070-666 56 59sara.riismark@returpack.se

Fakta:

Bakgrund:

Vår senaste materialkartläggning visar att 127 miljoner pantförpackningar slängdes i hushållssoporna, 36,9 miljoner på återvinningscentraler och 16,3 miljoner i fastighetsnära insamling. Ett sätt att öka tillgängligheten på pantautomater är att samarbeta med återvinningscentraler. På Returpunkten i Norrköping har man haft en variant av storpantarautomat igång sedan 2011 – där är man idag uppe i över 2 miljoner förpackningar per år.

Nya utbetalningslösningar

Med PayPal och WyWallet är det möjligt att få panten överförd till sitt bankkonto eller betala med den direkt från sitt WyWallet respektive PayPal-konto. Mer information om hur dessa lösningar fungerar kan konsumenten få på paypal.com och wywallet.se.

Kapacitet i storpantarautomaten

Behållarna i automaten kan ta emot 55 000 aluminiumburkar och 14 000 PET-flaskor innan de behöver tömmas.

Test på fem återvinningscentraler

Norrköping är i gott sällskap. I september installerades en nya automat på Malmös nya återvinningscentral Norra Hamnen, i november var det dags för Helsingborgs nya återvinningscentral. I testet ingår även återvinningscentraler i Stockholm och Eskilstuna. Där installeras nya automater under januari 2016.

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt