2015-11-20 07:50Pressmeddelande

Ännu enklare att panta mera!

null

Returpack/Pantamera genomför just nu ett test med en helt ny typ av pantautomat som ska underlätta för den som vill panta mycket på en gång. På fem av landets återvinningscentraler ska den nya storpantarautomaten placeras ut. Malmös nya återvinningscentral Norra Hamnen var först ut och nu står Helsingborgs nya återvinningscentral på tur. I testet ingår även återvinningscentraler i Norrköping, Stockholm och Eskilstuna lite längre fram.

– Vi jobbar hela tiden för att hitta nya smartare sätt att panta på och för att få ännu fler att panta mera. Att samarbeta med återvinningscentraler känns självklart. Hit kommer man för att återvinna och många har redan efterfrågat att även kunna panta sina flaskor och burkar, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

På återvinningscentralen Returpunkten i Norrköping har man haft en variant av storpantarautomat igång sedan 2011 – där är man idag uppe i över 2 miljoner förpackningar per år.

Perfekt för storpantaren
Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som vill panta mycket på en gång. Kapaciteten är 100 förpackningar per minut – osorterat. Du kan alltså tömma i hela säckar där aluminiumburkar och PET-flaskor ligger blandat. Behållarna i automaten kan ta emot 55 000 aluminiumburkar och 14 000 PET-flaskor innan de behöver tömmas.

Nya utbetalningslösningar
Panten kan du få utbetald via PayPal, WyWallet och Kuponginlösens värdekuponger.

– I pantautomaterna i dagligvaruhandeln kan du få ut kontanter eller använda pantvärdet direkt. När vi placerar ut automater på ställen där det inte går, måste vi hitta nya flexibla lösningar. I våra nya storpantautomater genomför vi nu tester av utbetalningslösningar tillsammans med PayPal och WyWallet, säger Katarina Lundell.

Med PayPal och WyWallet är det möjligt att få panten överförd till sitt bankkonto eller betala med den direkt från sitt WyWallet respektive PayPal-konto. Mer information om hur dessa lösningar fungerar kan konsumenten få på paypal.com och wywallet.se.

Den nya storpantarautomaten är framtagen tillsammans med det amerikanska företaget Envipco. Mer information om Envipco finns på envipco.com.

Bengt Lagerman, VD vid Pantamera/Returpack finns på plats under den officiella invigningen av Helsingborgs nya återvinningscentral fredag 20 november kl 14.00. Dessutom finns representanter från Returpack/Pantamera på plats under lördagen den 21 november då återvinningscentralen öppnar för allmänheten.

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt