2020-09-23 05:15Pressmeddelande

Ändrat pantningsmönster under pandemin

Panta med avstånd
Foto: ApelögaPanta med avstånd Foto: Apelöga

Pantamera har summerat hur många burkar och PET-flaskor som pantats i landet under det första halvåret 2020. Det visar sig att pantningen har ökat mer än vanligt på de flesta håll i landet medan antalet pantade burkar och flaskor har minskat i andra delar där gränshandeln vanligtvis är stor. En trolig förklaring till det ändrade pantningsmönstret är coronapandemin.

Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att panta. Under 2019 pantade vi över 2,15 miljarder burkar och PET-flaskor vilket motsvarar en besparing på ca 180 000 ton koldioxid. Nu visar färsk statistik från Pantamera att 2020 kan bli ännu ett rekordår i pantning. Pantningen har ökat i nästan hela landet under det första halvåret, med några få undantag.

– Vi ser en ökning över i stort sett hela landet med undantag för Värmland, Jämtland och Västra Götaland. Det är län som vanligtvis har stor gränshandel och som påverkats kraftigt när Norge stängde sin gräns till Sverige i mars. Sedan dess har norrmännen varken kunnat handla eller panta i Sverige med undantag för några få veckor, säger Katarina Lundell kommunikationschef på Returpack/Pantamera.

Pantningen i Värmland, där det normalt pantas flest burkar och flaskor per person, minskade med drygt nio miljoner förpackningar under det första halvåret. Samtidigt som antalet pantade förpackningar steg med över nio miljoner både i Stockholm och i Skåne.

– Sedan mars har gränshandelspantningen minskat med 95 procent. Även om alla burkar och flaskor, som i normala fall säljs till Norge, inte kommer tillbaka till vårt svenska pantsystem, så påverkas pantningen av att gränshandeln upphört, säger Katarina Lundell.

Vi pantar mera när vi är hemma

I övriga delar av landet, förutom de tre län med gränshandel, har pantningen ökat, i vissa län så mycket som med tio procent. Enligt Pantamera kan även ökningen härledas till coronapandemin.

– Det är högst troligt med tanke på att vi har förändrat vårt beteende och tillbringat mer tid hemma. De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor som vi konsumerar i hemmet än de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell.

Att vi i högre utsträckning har hållit oss hemma har också inneburit att mängden pant från restauranger har minskat. Likaså har antalet burkar och flaskor som en normal sommar kommer in från festivaler, konserter och evenemang minskat.

– Våra förändrade beteenden till följd av pandemin har gjort att vi, som så många andra organisationer, ställt om delar av vår verksamhet. I vanliga fall brukar vi delta och samla in burkar och flaskor på festivaler och konserter. Den här våren och sommaren har vi istället ökat vår närvaro på campingplatser och i skärgården som har haft fler besökare än normalt, säger Katarina Lundell.

Fler pantar mycket på en gång

Pantamera kan också konstatera att fler konsumenter har valt att panta sina burkar och flaskor i de så kallade Pantamera Express-automaterna under det senaste halvåret. Det är pantautomater som är placerade utomhus där man kan tömma i många förpackningar samtidigt.

– Våra Pantamera Express-automater finns uppställda på återvinningscentraler. Och det har ju rapporterats om att trycket på återvinningscentralerna har ökat i samband med corona, vilket verkar bero på att många har mer tid för att städa i sina förråd och då passar man på att ta med sig sin pant samtidigt, säger Katarina Lundell.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark