2021-10-25 05:35Pressmeddelande

Aldrig har det varit enklare att express-panta i Norrköping

Produktchef Carita Classon framför en Pantamera Express
Foto: Crelle FotografProduktchef Carita Classon framför en Pantamera Express Foto: Crelle Fotograf

Nu blir det ännu enklare för Norrköpingsborna att panta stora mängder snabbt och smidigt – när ytterligare en Pantamera Express finns på plats i staden. Den 14 oktober togs den senaste modellen av Pantamera Express i bruk på Norrköpings nya returpunkt. Precis som på övriga Pantamera Express runt om i landet kan storpantarna få in beloppet direkt på sitt bankkonto, förutom att skänka pantpengen till föreningslivet, till donation eller ta ut ett kvitto att handla för i dagligvaruhandeln.

När Returpunkten på Stohagsgatan stängde i somras flyttades Pantamera Express-automaten som stod där till PreZero för att ge Norrköpingsborna möjlighet att fortsätta panta mycket och snabbt på en gång. I slutet av augusti öppnade nya Returpunkt Norrköping på Fridhemsvägen och nu har en Pantamera Express installerats även där.
Sammantaget finns det nu tre Pantamera Express i Norrköpings kommun – en på Returpunkt Norrköping, en på Returpunkt Åby och en hos PreZero. Dessutom finns det en storpantarautomat i Pantameras pantmottagning mitt i Norrköpings city, i Spiralen. I pantstationen i city testas en unik lösning där pantaren kan få sina pantpengar som kontanter.

– Vi jobbar ständigt för att öka återvinningen av burkar och flaskor. En viktig del i det arbetet är att öka tillgängligheten. Med flera storpantarautomater utöver butikernas alla pantautomater vill vi göra det enkelt för Norrköpingsborna att göra rätt, säger Carita Classon, produktchef vid Pantamera/Returpack.

Fler och nya lösningar för utbetalning av pantpengen

På storpantarautomaterna Pantamera Express finns en ny tjänst för överföring av pantpengen direkt till bankkontot. För att få pantpengen överförd till sitt bankkonto laddar man ned appen Min Pant, där man väljer vilken bank och vilket konto man vill ha sin pantpeng till. Sedan skannar men QR-koden på pantkvittot och har sina pantpengar på kontot inom en bankdag.

I automaten kan man även skänka sin pantpeng till sin favoritförening, oavsett var föreningen finns i landet. Det enda kravet är att föreningen är ansluten som föreningskund hos Pantamera. Då finns den valbar på skärmen på storpantarautomaten.

Pantaren kan även välja att donera sin pantpeng, på Returpunkt Norrköping har man valt Wateraid som donationsmottagare, eller ta ut ett kvitto att handla för i dagligvaruhandeln.

I pantstationen i Norrköpings city testas en unik lösning där pantaren kan få sina pantpengar som kontanter. Till våren kommer man även kunna få in pengarna på sitt konto via en digital lösning.

Fakta

Perioden januari till och med september 2021 har över 90 miljoner förpackningar återvunnits via Pantamera Express, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med samma period året innan. Även under 2020 ökade antalet pantade förpackningar via Pantamera Express-automater kraftigt, då samlades över 90 miljoner förpackningar in totalt under året, en ökning med omkring 30 miljoner förpackningar från året innan.
I samband med installationen av storpantarautomaten på Returpunkt Norrköping i Fiskeby finns det numera 61 Pantamera Express runt om i landet, varav tre i Norrköpings kommun.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon