2022-04-27 05:35Pressmeddelande

2,4 miljarder pantade burkar och flaskor - nytt svenskt pantrekord 2021

Man och pojke pantar i en Pantamera Express
Foto: Crelle FotografMan och pojke pantar i en Pantamera Express Foto: Crelle Fotograf

Mer än 200 miljoner fler burkar och flaskor pantades 2021 jämfört med 2020. Svenskarna fortsätter att öka sitt pantande. Nu ligger snittet på 232 pantade förpackningar per person – varje förpackning bidrar till sparad koldioxid.

2021 är ett rekordår: aldrig tidigare har vi pantat lika mycket med drygt 2,4 miljarder pantade burkar och flaskor. Mer än 200 miljoner fler förpackningar pantades av svenskarna under 2021 jämfört med 2020 och 47 905 ton återvunnet material kan användas för att bli nya dryckesförpackningar. Pantningsgraden ligger nu på 88,2 procent. Målet är att 90 procent av dryckesförpackningarna ska återvinnas.

- Det är helt fantastiska siffror, inte minst för miljön. Det vi pantade under 2021 innebär ett minskat klimatavtryck med över 180 000 ton koldioxid, vilket är lika mycket som en stad av Finspångs eller Tierps storlek står för under ett helt år, säger Katarina Lundell, marknadschef på Pantamera/Returpack.

Staplar 2019-2021
Storpantarautomater och hemester ökar pantningen

Storpantarautomaterna, som nu finns över hela landet, är en bidragande orsak till att föreningar och privatpersoner skickar tillbaka fler burkar och flaskor i kretsloppet. Att fler butiker installerar storpantarautomater, både inomhus och utomhus. Där kan kunderna tömma hela säckar med pant och maskinen sköter hela sorteringen.

Bara i Pantameras egna storpantarautomater, Pantamera Express, som finns på återvinningscentraler runt om i landet, pantades 119 miljoner förpackningar 2021, vilket är en ökning med 31 procent från året innan. Pantamera Express-automaterna har under året också utrustats med en ny lösning för digitala utbetalningar, så pantaren kan få pantpengen insatt på sitt konto eller skänka panten direkt till föreningslivet.

Coronapandemin präglade både 2020 och 2021, vilket också syns i pantstatistiken. Det faktum att svenskarna i stor utsträckning valde att semestra i Sverige påverkar pantningsgraden, något som syns tydligt i statistiken på kommunnivå: klassiska turistkommuner som Gotland och Åre har ökat pantningsgraden med 18 respektive 25 procent.

Klimatsmart återvinning av burkar

När det gäller sålda förpackningar är det framför allt konsumtionen av dryck på burk som har ökat, medan PET-flaskor ligger relativt stilla. Och återvinningsgraden för metallburkarna ligger på 89 procent.

- Att vi i Sverige pantar burkar i så hög utsträckning är verkligen en miljövinst. Återvunnen aluminium är ett hållbart material i ordets mest konkreta bemärkelse, den går att återanvända hur många gånger som helst. Till skillnad från många andra material påverkas inte kvalitén i återvinningsprocessen. Den pantade burken är så nära idealet man kan komma när det gäller återvinning, säger Katarina Lundell.

Känslan av att bidra allt viktigare

Men i grunden ligger också det faktum att svenskarna har högt förtroende för pantsystemet, enligt en färsk undersökning som Kantar-SIFO gjort på uppdrag av Pantamera. Den visar också att känslan av att göra något bra för miljön är en allt viktigare drivkraft för svenskar att panta. Och det absolut viktigaste skälet till att panta är inte pengen, det är vetskapen om att förpackningarna återvinns och blir nya förpackningar.

Pantfakta 2021:Tabell med pantfakta 2019-2021
Sveriges bästa pantarlän 2021, topp 10:Tabell över bästa pantlän 2021
Sveriges bästa pantarkommuner 2021, topp 10:Tabell över bästa pantkommun 2021
Intresserad av mer pantstatistik?

Pantamera lanserar nu en helt ny statistikportal, där allmänhet, journalister, bransch och samhällsaktörer och intresserad allmänhet kan följa pantningen i Sverige.
Statistikportalen finns här: https://statistik.pantamera.nuOm Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,4 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark