2013-05-06 07:50Pressmeddelande

2012 pantade vi ännu mera - enligt färsk statistik från Returpack

null

Aldrig tidigare har det pantats så många burkar och PET-flaskor som under 2012. Enligt färsk statistik från Returpack pantade vi svenskar sammanlagt cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor under förra året. Samlade man all pant skulle det fylla hela Globen – två gånger, både till bredden och höjden. Det har inte ens Bruce Springsteen lyckats med.

Under 2012 pantade vi svenskar 12 miljoner fler burkar och PET-flaskor än under 2011. Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, har som vision att alla burkar och flaskor som säljs också ska återvinnas.

– Vi är naturligtvis glada över att återvinningen fortsätter att öka. Det är ett bevis för att vi inte bara tänker på vår miljö utan att vi faktiskt gör en aktiv insats för att minska miljöbelastningen. Varje pantad burk och PET-flaska gör skillnad, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack.

Storstäder har ökat men fortfarande sämre
Returpacks statistik visar att storstadsbor pantar sämre än genomsnittet. Stockholmare pantar i snitt 127 burkar och PET-flaskor per person, medan Göteborgare pantar 146 och Malmöiter pantar 139.

– Så har det sett ut under en längre tid och det beror bland annat på att många unga bor i storstäder och att de har ett annat konsumtionsmönster. Men tittar man tillbaka några år kan man ändå konstatera att pantningsgraden i storstäderna har ökat något mer än genomsnittet vilket är ett gott tecken, säger Katarina Lundell.

Turist- och gränskommuner i topp
Precis som tidigare år, är Strömstad den kommun som toppar statistiken även 2012. Kommunen har dessutom även ökat pantandet med över 30 %, vilket är den näst största ökningen i Sverige. Men enligt Returpack handlar det inte om att strömstadsbor är så mycket bättre pantare än andra.

– När vi tittar på statistiken på kommunnivå så vet vi att de kommuner som har stora handels- och köpcentrum har en fördel. Likaså de kommuner med gränshandel och många turister, förklarar Katarina Lundell.

Lilla PET-flaskan ökar
Statistiken visar också att den lilla PET-flaskan inte pantas i samma utsträckning som burken och den stora PET-flaskan. Det hänger ihop med att den ofta konsumeras utanför hemmet och blir därför inte lika självklar att panta.

– Men här kan vi se en liten ökning jämfört med 2011. Vi har gjort stora insatser just för att öka pantningsgraden på den dryck som konsumeras utomhus. Bland annat genom att öka tillgängligheten, säger Katarina Lundell.

Pantrekordet ger stora miljövinster
Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön, både när det gäller nedskräpning, energibesparing och koldioxidutsläpp. Genom att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar man 95 procent energi, jämfört med nytillverkning.

– Vi på Returpack har många samarbeten med olika aktörer för att öka återvinningen. Bland annat är vi en av stiftarna till Håll Sverige Rent, säger Katarina Lundell.

Fakta:
En familj med fyra personer konsumerar per år i genomsnitt 485 burkar och 255 PET-flaskor. Av det återvinns 92% av burkarna och drygt 84% av PET-flaskorna.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt