2013-04-18 16:51Pressmeddelande

18 miljoner burkar blev sjöräddningsbåt i världsklass

null

Idag döptes den nya sjöräddningsbåten av Ola Skinnarmo på Skeppsholmen i Stockholm. Pantamerabåten är resultatet av ett samarbete mellan Pantamera och Sjöräddningssällskapet där konsumenter uppmanats att ”panta” burkar utan pant samtidigt som sjöräddningssällskapet har underlättat för båtfolket att göra sig av med sin pant. 18 miljoner insamlade burkar blir nu en ny sjöräddningsbåt som dessutom går på miljöbränslet EcoPar.

– Vi har haft ett fruktsamt samarbete med Sjöräddningssällskapet sedan ett par år. De 2000 frivilliga sjöräddarna runt om i landet gör ett fantastiskt jobb. Vårt samarbete innebär att de, utöver sina räddningsinsatser, underlättar för båtfolket att bli av med sin pant och på så sätt bidra till en renare natur och skärgård, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att panta, nästan 9 av 10 burkar och flaskor återvinns. Men de privatimporterade burkarna, utan pant, återvinns inte i lika hög grad. För att öka återvinningen av dessa burkar skänkte Pantamera 10 öre för varje privatimporterad burk som pantades till Sjöräddningssällskapet.

– När kampanjen ”Pantamera – Rädda flera” genomfördes under förra sommaren pantades omkring 18 miljoner privatimporterade burkar. Det är dessa burkar som har finansierat den nya sjöräddningsbåten. Att båten dessutom går på det nya miljöbränslet EcoPar gör det bara ännu bättre, säger Katarina Lundell.

Stor miljövinst

Utöver pengar till sjöräddarna och en renare natur innebär återvinningen av 18 miljoner burkar en stor miljövinst. Att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar 95 procent i energi jämfört med nytillverkning.  För varje burk som pantas sparar man 0,34 kg koldioxidutsläpp jämfört med att tillverka en ny. 18 miljoner burkar motsvarar cirka 6 300 ton koldioxid.

– Att panta är en enkel vardagshandling som ger en fantastisk miljövinst. Vi vill förstås att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas oavsett om de köpts i Sverige eller utomlands, avslutar Katarina Lundell.


Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt