2017-04-27 07:34Pressmeddelande

18 000 elever deltar i Pantresan – Pantameras digitala miljötävling

null

Med tävlingen och utbildningspaketet Pantresan har Pantamera utbildat och inspirerat elever från förskoleklass till årskurs sex kring miljö- och återvinningsfrågor i över tio år. Intresset för årets numera helt digitala Pantresa är rekordstort – 750 skolklasser är just nu i full gång att lära sig mer om pant, miljö och återvinning.

Pantresan pågår för fullt och 750 klasser, från förskoleklass till och med årskurs sex, har sedan årets omgång startade valt att engagera sig.

- Pantresan är en av våra absolut viktigaste aktiviteter vi gör under året. Tanken är att i tidig ålder väcka barn och ungas miljöintresse och öka kunskapen kring återvinning, säger Katarina Lundell, kommunikations- och marknadschef på Pantamera.

Med inspiration från spelvärlden

Årets Pantresa är full av nyheter. Nu handlar det om att följa med den något excentriske pantprofessorn Sven Orbis ut på en rad olika äventyr, i jakt på kunskap om miljö, energi och återvinning. Pantresan lär eleverna att tänka på hur de själva kan vara med och påverka sin omgivning i hållbarhetsriktning, genom vardagliga beslut och handlingar.

- Vi har hämtat inspiration från spelvärlden och valt att arbeta med olika nivåer, som man kommer till genom att lösa olika uppdrag. Årets Pantresa bygger på ett antal filmer med olika aspekter på hållbarhet och miljö, där eleverna tillsammans med sina pedagoger får utmaningar att lösa, för att på så sätt komma vidare till nästa nivå eller uppdrag, säger Katarina Lundell.

Kostnadsfritt digitalt läromedel

Nytt för i år är även att Pantresan är helt digital. På så sätt minskar vi rejält på material och transporter. Pantresan är ett kostnadsfritt digitalt läromedel, som kan både utföras gemensamt via en klassrumsdator och storskärm eller genom att eleverna får lösa uppdragen på egen hand via datorer, surfplattor eller mobiler.

Begreppen som behandlas svarar upp mot läroplanen för bl a fysik, kemi, geografi, biologi och matematik. Pantresan ger viktig kunskap och hjälper eleverna att kunna förstå och ta ställning till omvärlden.

Fakta om Pantresan

Pantresan har genom åren engagerat över 100 000 skolungdomar att tänka på miljö, energi och återvinning på olika sätt.

Pantresan riktar sig till barn från förskoleklass till och med årskurs sex, med syfte att ge barn och unga kunskap och inspiration kring miljö, energi, återvinning och pantning. Pantresan visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ett cirkulärt system kan fungera och ger underlag till eleverna att fortsätta diskutera lösningar individuellt, i grupp och i helklass.

Årets Pantresa har lockat 750 klasser, med tillsammans omkring 18 000 elever. Tävlingsmomentet i Pantresan avslutas den 30 april, men läromedlet finns tillgängligt under hela 2017.

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot närmare 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark