2018-12-20 06:42Pressmeddelande

​15 skolklasser prisas i nationell klimattävling

Glada vinnare i klass 4C på Uppsävjaskolan.Glada vinnare i klass 4C på Uppsävjaskolan.

Klimatmötet i Polen är just avslutat där 15-åriga Greta Thunbergs uppmaning till världens ledare fått stor uppmärksamhet. Ännu en värdefull insats för klimatet att uppmärksamma är de skolklasser som i hård konkurrens kammat hem priser i Pantameras skoltävling ”Pantresan”. Förstapriset gick till klass 4C på Uppsävjaskolan i Uppsala som igår fick motta en värdecheck på 10 000 kronor från Pantamera.

Igår fick de glada eleverna på Uppsävjaskolan ta emot första priset från Pantamera – en värdecheck på 10 000 kronor för sin klimatprestation. Juryns motivering löd ”Klassen har på ett engagerat sätt och med kreativa lösningar visat att de tagit till sig nya kunskaper inom hållbarhet, energi, återvinning och pant”

Pantresan, som är ett kombinerat utbildningspaket och tävling som riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs sex, har pågått i landets skolor i över 10 år. Syftet är att förmedla kunskap och inspiration kring miljö, energi, återvinning och pantning. Den visar på ett enkelt sätt hur ett cirkulärt system fungerar. Under 2018 har 860 klasser deltagit och sammanlagt har Pantresan engagerat över 100 000 elever genom åren.

– Pantresan är en av våra viktigaste satsningar för att väcka barns intresse och öka kunskapen kring miljö- och klimatfrågor. Det är de unga som är vår framtid. Om vi kan bidra till att få dem engagerade i hållbarhetsfrågor är mycket vunnet. Ofta är det barnen som uppmanar de vuxna att göra hållbara val. Titta bara på det genomslag som 15-årgia Greta Thunberg fått den senaste tiden, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack.

Sammanlagt prisades 15 av klasserna som deltog i höstens Pantresa. Undervisningsmaterialet utgår från Skolverkets mål för miljö och livsstil som bland annat säger att elever ska förstå hur användning av produkter i hemmet påverkar miljön.


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark