2013-09-17 07:50Pressmeddelande

1000 barn letade pant under sommaren

null

Pantameras Pantletartävling, som går ut på att samla så mycket pant som möjligt, har lockat många barn under sommaren. Sammanlagt har nästan 1000 barn deltagit i tävlingen, det är fler än något år tidigare. Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera, ser det som ett kvitto på att man har lyckats med jobbet att engagera unga i miljöfrågor på ett lekfullt sätt. Vinnare i Pantletartävlingen blev Kevin Karlsson från Hjo som lyckades panta ihop 24 267 kronor. Förutom pengarna vinner Kevin en specialdesignad Pantamera-cykel.

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta – nästan nio av tio burkar och PET-flaskor återvinns. I snitt pantar svenskarna 154 burkar och flaskor per person, en siffra som ökat succesivt de senaste åren.

– Barn och unga är vår framtid, därför ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att uppmuntra och lära dem vinsterna med återvinning så att de gör rätt från början. Att antalet pantletare har ökat från närmare 600 förra året till nästan 1000 är ett mycket gott tecken, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

Många Pantamera-ambassadörer
Pantletartävlingen är en av många aktiviteter som Pantamera genomför för att öka medvetenheten kring miljö och återvinning hos barn och unga. Dessutom jobbar man tillsammans med skolor med undervisningskonceptet Pantresan. Representanter från Pantamera är också ute på landets festivaler under sommaren för att hjälpa till att samla in pant och uppmuntra till ökad återvinning.

– Det är några exempel på allt vi gör för den yngre målgruppen. Vi märker att våra aktiviteter är uppskattade och att många unga vill bära vårt varumärke. Det finns en väldig massa Pantamera-ambassadörer bland barn och unga och det är en nyckel till framgång, säger Katarina.

Stora Miljövinster
Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön, både när det gäller nedskräpning, energibesparing och koldioxidutsläpp.

– Miljövinsten vid återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor är mycket stor. Genom att återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en ny, säger Katarina Lundell.

Återvinningen fortsätter öka
Under 2012 pantade vi svenskar 12 miljoner fler burkar och PET-flaskor än under 2011. Pantamera har som vision att alla burkar och flaskor som säljs också ska återvinnas.

– Vi är naturligtvis glada över att återvinningen fortsätter att öka. Det är ett bevis för att vi inte bara tänker på vår miljö utan att vi faktiskt gör en aktiv insats för att påverka miljön positivt. Varje pantad burk och PET-flaska gör skillnad, säger Katarina Lundell. 

Bildtext: Katarina Lundell, kommunikationschef Pantamera/Returpack testar Pantamera-cykeln.

Vill du komma i kontakt med någon som jobbat som pantletare i sommar?
Hör av dig till:

Malin Sundberg, Marknadsassistent Pantamera/Returpack
Mobil: 0702-36 23 22
malin.sundberg@returpack.se

För övrig information kontakta: Katarina Lundell, Kommunikationschef Pantamera/ReturpackMobil: 0705-645 375
katarina.lundell@returpack.se


Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt