2013-03-06 07:50Pressmeddelande

10 år med ökad återvinning

null

I år är det 10 år sedan Pantamera-fabriken, en av Europas största och modernaste pantanläggningar, invigdes i Norrköping. Under de tio åren har fabriken sammanlagt tagit emot cirka 12,5 miljarder burkar och PET-flaskor i en ständigt ökande takt.

– Varje burk och PET-flaska som pantas bidrar till energibesparing. Vi har, genom att panta våra burkar och PET-flaskor under de här tio åren, gjort en energibesparing på cirka 2,5 miljarder kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för en halv miljon svenska hushåll, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

Pantsystemet – en framgångssaga

När pantsystemet infördes på aluminiumburkar för snart 30 år sedan återvanns omkring 60 procent av alla burkar. Idag ligger den siffran på cirka 90 procent.

– Vi är ännu inte klara med statistiken för 2012, men allt pekar på att vi sätter nytt pantrekord i år igen, säger Katarina. 

Återvinningen har ökat konstant de senaste tio åren och enligt Katarina finns det flera anledningar.

– Det handlar självklart om att vi blir alltmer medvetna om de miljöutmaningar vi står inför. För oss gäller det att bidra till ökad kunskap och att se till att göra det enkelt för människor att gå från tanke till handling. Därför satsar vi mycket på att öka tillgängligheten bland annat genom samarbeten med handeln, kommuner, föreningar och olika organisationer, säger Katarina.

Modernt pantsystem

De senaste åren har Pantamera arbetat för att öka tillgängligheten till pantsystemet för konsumenterna. Idag finns det drygt åttatusen ställen där man kan lämna sin pant, av dessa är drygt tretusen butiker med pantautomater.

– Vi försöker helt enkelt att anpassa pantsystemet till hur samhället ser ut i dag med de nya konsumtionsmönster vi har. Idag konsumeras allt mer dricka utanför hemmet, det vi brukar kalla on-the-go-konsumtion. Då är det naturligtvis viktigt att man kan göra sig av med sin burk eller PET-flaska på ett enkelt sätt. Ju lättare det är att göra en miljöinsats desto bättre, säger Katarina Lundell.

Ständigt på jakt efter nya samarbeten

Pantamera har inlett samarbeten med olika turistanläggningar, bland annat i fjällen och på campingplatser. Man samarbetar också med ett 50-tal kommuner, idrottsföringar, festivalarrangörer, djurparker, flygplatser, restauranger och bensinstationer, för att nämna några.

– Vi är ständigt på jakt efter nya samarbeten för att göra det så enkelt som möjligt för alla att panta och på så sätt göra en miljöinsats som gör skillnad, avslutar Katarina. 

Genom att återvinna aluminium istället för att nytillverka minskar man koldioxidutsläppen med 10 ton per ton återvunnen aluminium. När det gäller återvinning av PET-material ligger samma siffra på cirka 2 ton koldioxid per ton återvunnen plast.

STATISTIK

Så har vi räknat:
Varje återvunnen 50 cl PET-flaska motsvarar en energibesparing på 0,13 kWh, motsvarande siffra för stora PET-flaskor är 0,24 kWh och för burkar 0,20 kWh. På tio år har vi återvunnit cirka 12,5 miljarder burkar och flaskor vilket ger en total energibesparing på cirka 2,5 miljarder kWh. I snitt förbrukar ett hushåll cirka 5000 kWh i hushållsel per år, vilket innebär att 2,5 miljarder kWh räcker till cirka 500 000 hushåll. 

Burken
1984, när pantsystemet infördes, såldes 455 miljoner burkar, 63 procent återvanns. 2011 såldes 1,15 miljarder burkar, 91 procent återvanns.

PET-flaskan
1994, när pantsystemet för PET-flaskor infördes, såldes 47 miljoner PET-flaskor, 51 procent återvanns. 2011 såldes 616 miljoner PET-flaskor, 84 procent återvanns.

Pantstatistiken för 2012 beräknas vara klar under mars månad. Preliminärt ser de ut att ligga något högre än 2011.

För mer information kontakta:
Katarina Lundell, marknadschef Returpack
Tel: 011-19 19 82 eller 0705-64 53 75
Katarina.lundell@returpack.se

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping.  

Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna.Returpack är en av stiftarna av Håll Sverige Rent. www.pantamera.nu/Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt