2018-06-28 13:50Pressmeddelande

1 400 ton återvunna korkar blir kabeltrummor

null

I juni 2017 invigde Returpack fabrikens korkanläggning som tar hand om alla korkar som lossnar från PET-flaskorna under hanteringen i fabriken och därmed inte skickas vidare för senare sortering ihop med flaskplasten.

I korkanläggningen mals korkarna först ner till en konfettiliknande massa, sedan tvättas de och därefter sker en separering i vattenbad. I vattenbadet sjunker PET-plast till botten, medan korkmaterialet flyter upp till ytan. När separeringen är klar samlas materialet in och torkas för att via luftskiktning rensas från rester av etiketter. Till sist packas det i säckar och skickas vidare för att bli kabeltrummor hos småländska Axjo. Kabeltrummorna har i sin tur ett helt eget återvinningssystem.

– Det senaste året har vi, utöver närmare 17 000 ton aluminium och drygt 20 000 ton PET-material, också förädlat 1 400 ton kork. Korkanläggningen har bara under det här året besparat planeten brännbart avfall och energi motsvarande 6 300 000 kwh, säger Bengt Lagerman, VD på Returpack/Pantamera.

Fossilfria transporter
Returpacks verksamhet bygger på att minska miljöpåverkan genom återvinning. Samtidigt som verksamheten är beroende av transporter är det viktigt att se till att transporterna har en så låg klimatpåverkan som möjligt. År 2015 inledde Returpack arbetet med fossilfria transporter och förra året ställde den sista lastbilen om till HVO. Det gör att det största insamlingsflödet idag är i princip fossilfritt. Denna övergång till fossilfria bränslen innebär en årlig besparing i koldioxidutsläpp på 2 500 ton.

– Vår verksamhet är logistikintensiv, och vi arbetar hårt för att minska vårt klimatavtryck. Vi har sett över drivmedel, fordonstyper, motorer, ruttplanering och möjligheter till återfrakt. I juni 2017 nådde vi en viktig milstolpe, då övergick alla transporter i vårt största insamlingsflöde till fossilfritt drivmedel, avslutar Bengt Lagerman.

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark