2017-03-01 14:47Kampanj

Digitalt studiebesök i Pantamera-fabriken

En webbapplikation som möjliggör för vem som helst att när som helst göra ett studiebesök på Returpack. Besökaren kan följa burken och flaskans väg genom anläggningen. En kombination av vanliga videofilmer och 360 graders-filmer ger en övergripande bild av anläggningen och pantprocessen.

Du hittar det digitala studiebesöket här: https://studiebesok.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark